Policy

Nätverket har utkommit sedan 1994 som en etnologisk tidskrift. Från början var det en doktorandtidskrift som erbjöd publiceringsmöjligheter för dem som höll på med sina studier och ville sprida kännedom om sin forskning. Forskningsklimatet har förändrats under de senaste åren, antalet doktorander har blivit färre, vilket är en allmän trend i humaniora. Även tidskriften har fått en annan status. Behovet av mötesplatser för både doktorander, postdocs och seniora forskare har ökat sedan nittiotalet. Det ”nya” Nätverket sedan 2008 syftar till att synliggöra och förstärka etnologisk forskning. 

Nätverket fortsätter ett samtal om tolkande metoder, en kritisk kulturanalys, metodologiska frågor och praktiska erfarenheter av etnografi och fältarbete. På nätverkets agenda står en forskning som förenar klass, kön, etnicitet med politik och globala frågor. En viktig uppgift är samverkan med samhället utanför universiteten för att återaktivera föreningen mellan kulturforskning och det demokratiska samhällsbygget.

Sedan 2001 utkommer Nätverket endast i digital form som en nättidskrift. Redaktionen tar gärna emot förslag till artiklar och teman till kommande nummer.