Redaktion

Redaktörer: Professor Ella Johansson, professor Birgitta Meurling och docent Oscar Pripp | Ansvarig utgivare: Ella Johansson | Adress: Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi Thunbergsvägen 3 H, Box 631, 751 26 Uppsala 

© Nätverket Etnologisk tidskrift samt författarna 
ISSN: 1651-0593
Utges av etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet
Nätverket administreras av Uppsala universitetsbibliotek