Virginia Woolf poängterar betydelsen av ett eget rum för kvinnors möjlighet att skapa. I Nätverket nr 18 (2013) länkas den tidiga kvinnorörelsens frågor och centrala feministiska verk, såsom Virginia Woolfs Ett eget rum (1929) och Marilyn Frenchs Kvinnorummet (1977), till nutida sammanhang. I detta temanummer resonerar ett antal forskare inom etnologi, folkloristik och närliggande discipliner kring detta rumsskapande och hur kvinnor skapar rum i olika sammanhang idag: Hur skapar kvinnor rum för hemkänsla och tillhörighet? Hur görs rum materiellt, muntligt, skriftligt, medialt, fysiskt och virtuellt? Vilka möjligheter erbjuder ett sådant rumsskapande och vilka begränsningar finns? Kan kvinnors rumsskapande betraktas som subversivt och i så fall av på vilket sätt? Tanken bakom temanumret är att inbjuda forskare till diskussion, men också att hela eller delar av Nätverket nr 18 skall kunna användas i undervisningssammanhang. Redaktörer för temanumret är docent Susanne Nylund Skog och professor Birgitta Meurling.