Nätverket 18:2013 Kvinnor gör rum

Denna volym av Nätverket har temat ”Kvinnor gör rum” och är en utlöpare av en session på den 32:a Nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Bergen i juni 2012. Tanken bakom sessionen var att länka den tidiga kvinnorörelsens frågor och centrala feministiska verk, såsom Virginia Woolfs Ett eget rum (1929, sv. utgåva 1958) och senare Marilyn Frenchs Kvinnorummet (1977, sv. utgåva 1978), till nutida sammanhang. Virginia Woolf poängterar betydelsen av ett eget rum för kvinnors möjlighet att skapa. Vi ville samla forskare för att resonera kring detta rumsskapande och undersöka hur kvinnor skapar rum i olika sammanhang, till exempel genom att blogga, läsa tidningar, sporta eller genom heminredning och olika kläd-, mode- och skönhetspraktiker. Idén om rum som något dynamiskt och levt, som något skapat och skapande, är numera väletablerad. Detta blev vår utgångspunkt, när vi frågade oss vad för slags rum kvinnor skapar sig idag och hur det går till. Hur skapar kvinnor rum för hemkänsla och tillhörighet? Hur görs rum materiellt, muntligt, skriftligt, medialt, fysiskt och virtuellt? Vi frågade oss också vilka möjligheter sådant rumsskapande erbjuder och vilka begränsningar som finns. Kan kvinnors rumsskapande betraktas som subversivt, och i så fall av på vilket sätt?

Redaktörer för Nätverket nr 18 är docent Susanne Nylund Skog och professor Birgitta Meurling.

Medverkande författare är Andrea Dankić, Cecilia Fredriksson, Charlotte Hagström, Shereen Honary, Lena Marander-Eklund, Birgitta Meurling, Susanne Nylund Skog och Ida de Wit Sandström.