Helgessä från Katarina Graffman

2022-04-29

Vår antropolog Katarina Graffman har tillsammans med Haris Agic skrivit om kulturchauvinism i en essä i magasinet Opulens.

Helgessän: Nykolonialistens våta dröm om Den andre

Magasin Opulens, Bokförlaget Ekström & Garay, 2 apr 2022.
https://www.opulens.se/existentiellt/helgessan-nykolonialistens-vata-drom-om-den-andre/

News

Last modified: 2023-11-28