Summer course in Digital Ethnography

2023-03-01

The application period is open for the departments summer course Ethnographic Methods in a Digitized World. The course in in Swedish and you find more inforamtion about it if you switch the webpage language into Swedish. 

Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv? Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld.

Kursen går på halvfart med campusbaserade aktiviteter i början och slutet av perioden.

Sök på antagning.se senast 15 mars.

News

Last modified: 2023-11-28