Alex Maxia i The Times

2022-06-29

Vår tidigare masterstudent i antropologi Alex Maxia skriver nu för The Times. I artikeln gör han en kulturanalys kring Netflix-serien Kärlek och anarki. 

Love & Anarchy: Cult drama reveals simmering tensions under cool Swedish facade (The Times, Wednesday June 22 2022, 3.45pm BST)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28