Medborgarperspektiv i Mali: En uppstartsresa till Bamako

2022-11-14

Programmet Medborgarperspektiv på samhälleliga utmaningar i Mali (Franska: Perspectives citoyennes des défis de société au Mali) är ett femårigt projekt finansierat av Sveriges ambassad i Bamako på uppdrag av Sida, 2022-2026. Det huvudsakliga målet är att främja medborgarperspektiv genom att genomföra engagerad forskning, organisera medborgardebatter och bidra till kapacitetsuppbyggnad av unga forskare. Särskilt kommer kvinnliga ledare som forskare, lärare och opinionsbildare att stärkas. Programmet leds av Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet, och kommer att genomföras i samarbete med svenska och maliska partners.

På rad från vänster till höger Sten Hagberg, Oulia Makkonen, generaldirektör Baba Coulibaly samt professor Soiba Traoré och hans två team-medlemmar.
Sten Hagberg och Oulia Makkonen mötte bland andra Rektor för Université des Lettres
et Sciences Humaines de Bamako, Prof. Soiba Traoré och hans team. I mitten av
bilden, bredvid Oulia Makkonen, star fil.dr Baba Coulibaly, generaldirektör för Institut
des Sciences Humaines, programmets huvudsakliga partner i Mali.

Programmet består av två delar:

  1. Genomförandet av strategiska studier och medborgardebatter, särskilt när det gäller dokumentation och analys av medborgarperspektiv på utmaningarna i det maliska samhället. Resultaten av studierna kommer att presenteras för allmänheten och publiceras i form av böcker tillgängliga för icke-specialister, "briefs" eller podcasts/tv-program på olika maliska språk.
  2. Förstärkning av nätverk mellan maliska och svenska utbildningsforskningsinstitutioner för att utveckla partnerskap mellan forskarteam från de två länderna. Programmet kommer också att anordna workshops på plats i Mali om forskningsmetodik, projektskrivande, dataanalys och vetenskapligt skrivande.

Mellan 31 oktober och 4 november 2022 genomförde professor Sten Hagberg (projektledare) och fil.dr. Oulia Makkonen (projektkoordinator) från Forum för Afrikastudier, en uppstartsresa till Bamako för att etablera kontakter med maliska intressenter, inklusive rektorer vid tre offentliga universitet och ministern för högre utbildning och vetenskaplig forskning. Vår maliska motpart Institut des Sciences Humaines och dess chef fil.dr. Baba Coulibaly deltog i alla möten.

- Det viktigaste är att vi träffade våra kolleger i forskningslabbet LACET, som kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av detta program, säger Sten Hagberg.

Professor Amadou Keïta och projektlerare Sten Hagberg pratar koncentrerat.
Sten Hagberg och Oulia Makkonen besökte Malis minister för högre
tbildning och forskning, Professor Amadou Keïta.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28