Projektbidrag inom kategorin utvecklingsforskning från Vetenskapsrådet

2022-11-25

Mats Utas, Maria Eriksson Baaz och Swati Parashar
Mats Utas, Maria Eriksson Baaz och Swati Parashar

Mats Utas har tillsammans med professorerna i statsvetenskap Maria Eriksson Baaz (Uppsala universitet) och Swati Parashar (Göteborgs universitet) fått medel* från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt med fokus på "the silencing and marginalisation of facilitating researchers from the global south". Projektet har ett regionalt fokus i Sierra Leone, Demokratiska republiken Kongo och Indien och är planerat att starta i september 2023.

*Projektbidrag inom kategorin utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsbudget och forskningen ska vara av särskild relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28