Vår nya kollega Kajsa Hallberg Adu

2023-03-02

Min forskning är inriktad på framtiden då jag forskar om ungdomar i Ghana och andra länder, studentmigration, integration, kunskapssamhällen, sociala medier i klassrummet, sociala medier i afrikanska val och användning av augmented reality. Nyligen har jag också publicerat artiklar om den viktiga frågan om avkolonisering av akademin.  Vid institutionen undervisar jag i afrikanistik. Våren 2023 har jag två kurser: A2 Afrika på 2000-talet och A3 Afrikanska kulturella uttryck.

Min avhandling handlade om migrationsförhoppningar bland universitetsstudenter i Ghana och resultaten pekade på en utbildningskultur, mer än en migrationskultur med planer på att återvända. Mina informanter höll nära kontakt med vänner och familj utomlands och delade också reservationer mot migrationsalternativet med hänvisning till rasism och annan religiös moral utomlands.

Innan jag kom till UU var jag projektkoordinator för internationella och regionala projekt vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, postdoc vid Nordiska Afrikainstitutet 2019-2021 och innan dess undervisade jag i 10 år vid Ashesi University i Ghana. Jag är medgrundare av BloggingGhana.org, den första och största organisationen för influencers och entusiaster inom sociala medier i Ghana, och Senior Adviser på den Sverigebaserade tankesmedjan Global Challenge. Jag har en doktorsexamen i afrikanistik (University of Ghana) och en magisterexamen i statsvetenskap (Uppsala universitet, Sverige).

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28