Adelaida Caballero disputerar 21/4

2023-03-30

Idag lämande Adelaida Caballero över sin doktorsavhanling i kulturantropologi Shortchanged: Elderly Women Street Vendors in Malabo, Equatorial Guinea till Carolina Rediviva och promenerade sedan i vintersolen till Universitetshuset där hon fick spika avhandlingen. 

Adelaida försvarar sin avhandling den 21 april kl 13.00 i Gejiersalen, campus Engelska parken, Uppsala universitetet. Alla är välkomna! 

Klicka på nyheten för mer information och spansk version. 

Spanish version below. 

En doktorsavhandling om hur äldre kvinnliga gatusäljare i Malabo finner sig permanent “Shortchanged”? Adelaida Caballero har spikat den!

Under fjorton månaders etnografiskt fältarbete i centrala Malabo, huvudstad i Ekvatorialguinea i Västafrika, följde Adelaida en grupp äldre kvinnor som livnär sig på småskalig gatuhandel. I sin avhandling analyserar hon kvinnornas strävan att erkännas som personer med dignitet: respektabla äldre och “kvinnor av värde” (mujeres de valor). Hon belyser bl.a. hur kvinnorna hanterar och talar om den ondska som dagligen kommer till uttryck i politiskt våld och anklagelser om häxeri, samt hur deras samtal och skvaller fungerar som en form av politiskt deltagande. Adelaida undersöker även den tredje ålderns kvinnliga sexualitet, hur spänningar mellan generationerna kommer till uttryck, och hur viktigt det är med autonomi för dessa äldre kvinnor vars liv präglas av könsfördomar, ålderism och normaliserat våld i hemmet. Kvinnorna som Adelaida har följt lever i en situation av systematisk försummelse, helt utan institutionellt stöd. Adelaidas arbete är ett viktigt bidrag till studien av åldrande i Afrika och till humanistisk gerontologi mer allmänt.

Adelaida försvarar sin avhandling den 21:a April kl 13.00 i Gejiersalen, campus Engelska parken, Uppsala universitetet. Alla är välkomna! Läs mer på DiVA-portalen.

Kontakta studierektor Charlotta Widmark för information om hur att följa disputationen via zoom.

SPANISH

Un trabajo doctoral que habla de cómo es que las comerciantes guineanas mayores se quedan constantemente... ¿“Cortas de cambio”? ¡Adelaida Caballero lo ha clavado!

Con base en catorce meses de trabajo de campo etnográfico en las calles de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial (África Occidental), Adelaida explora cómo es que las mujeres mayores que se dedican al comercio informal como medio de supervivencia se esfuerzan por afirmarse como personas: adultas mayores dignas y “mujeres de valor.” A través de temas como las tensiones intergeneracionales, la maldad entendida tanto como brujería como violencia política, el chisme como forma de participación política, y la sexualidad femenina en la tercera edad, Adelaida destaca la importancia que un sentido de personalidad autónoma puede adquirir para las personas mayores que viven en condiciones de nulo apoyo institucional, violencia doméstica normalizada, prejuicios de género, edadismo, y otras formas de maltrato sistemático. La tesis de Adelaida es una contribución etnográfica al estudio del envejecimiento en África y a la gerontología humanística en general.

Adelaida defiende su disertación el 21 de Abril a las 13:00 horas, en la Sala Geijer (Gejiersalen), campus Parque Inglés, Universidad de Uppsala. ¡Bienvenid@! Leer más aquí.

Contacta a Charlotta Widmark, Directora de Estudios Avanzados, para más información sobre cómo seguir la defensa via zoom.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28