Fredag 14 april lanseras nya Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet

2023-04-03

Alla intresserade är varmt välkomna på ett heldagsevent för att introducera nya Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet. Dagen kommer erbjuda information om Forums nya struktur, presentationer av aktuell forskning och rundabordssamtal. Professor Amanda Hammar från Köpenhamns universitet är keynotespeaker.  

Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet är en centrumbildning som samordnar hela universitets initiativ och forskning med och om Afrika. Där samlas och främjas samarbete mellan forskare på Uppsala universitet och mellan forskare på afrikanska universitet och Uppsalaforskare. Sedan i januari 2023 är Forum ett centrum för alla nio fakulteter vid universitetet och ingår i Rektors Afrika-initiativ. Genom den nya organisationen ska Forum bli ännu bättre på att bygga gemensamma projekt och söka de riktigt stora forskningsmedlen. Nu lanseras forumets nya form med ett heldagsevent i Universitetshuset. Se detaljerat schema.

-Eventet vänder sig till alla som är intresserade, både ifrån universitetet och allmänheten. Det är också till för våra samarbetspartners. En mångårig kollega från Burkina Faso, professor Ludovic Kibora, deltar i ett rundabordssamtal om ”How to engage with higher education and research collaborations in/with Africa?”. Även professor Amanda Hammar från Köpenhamn, som är ordförande i ett av de viktigaste europeiska nätverken för Afrikastudier, kommer hålla en keynote på temat Kritiska Afrikastudier, säger Sten Hagberg som är föreståndare för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet och professor i kulturantropologi.

-Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet ligger hos oss på Institutionen för kulturantropologi och etnologi eftersom vi har en stark forskningsmiljö med fokus på Afrika. En väldigt viktig del är samarbete med kolleger i olika afrikanska länder. Sedan 1996 har vi ett samarbete med Institut des Sciences des Sociétés i Burkina Faso och det är just det långsiktiga och uthålliga som gör skillnad. Därför är det så viktigt att universitetet stöttar Forum. Även om vi erhåller pengar från olika finansiärer, så är det tack vare universitetets satsning som det blir uthålligt och vi kan bygga djupa och meningsfulla partnerskap.  

Sten Hagberg står på en strand i Tanzania och tittar in i kameran
Sten Hagberg i Tanzania för att planera forskarskolan Decolonizing Research Methodologies.

Som del av den nya satsningen kommer det utvecklas en forskarskola vid forumet.

-Den ska fungera som ett ramverk för samarbeten. Alla de seminarier och workshops som vi redan idag genomför blir då tydligare del av en strukturerad forskningsmiljö. De flesta forskarna sitter inte hos oss på Forum utan vår roll är att skapa mötesplatser och möjligheter för att utveckla universitetets engagemang på den afrikanska kontinenten. Innehållsmässigt arbetar vi redan nu med att utveckla en forskarskola kring Decolonizing Research Methodologies där forskare från Sverige, Burkina Faso, Mali och Tanzania samarbetar kring en tvåveckorskurs med föreläsningar och fältarbete. I oktober åker vi till Tanzania med ett 20-tal studenter, säger Sten Hagberg. 

  

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28