Nya Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet är invigt!

2023-04-14

Rektor Anders Hagfeldt vid talarstolen
Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt vid invidningen av Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet, tillsammans med professor Kajsa Ahlstrand och professor Sten Hagberg. 

År 2023 fick Forum för afrikastudier, med hjälp av finansiering från rektorn, ett utökat mandat för hela universitetet och alla fakulteter. Öppnandet firades med ett heldagsevent som inleddes med att rektor professor Anders Hagfeldt officiellt invigde Uppsala universitets Forum för Afrikastudier. 

Professor Sten Hagberg, föreståndare för Uppsala universitets Forum för Afrikastudier, gav en presentation om forumets historia, från starten som ett nätverk 2012, till att bilda ett centrum 2017 och nu få ett universitetsgemensamt mandat 2023. Med sikte på framtiden lyfte Sten fram några av forumets nya initiativ, bland annat att stärka Uppsala universitet som partner till afrikanska universitet, att vara ett ramverk för samarbete och att bilda en paraplystruktur för doktorander och postdocs som forskar i/med Afrika. 

Sten Hagberg står vid talarstolen, tittar mot publiken och ler.
Sten Hagberg, professor i kulturantropologi och föreståndare för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet. I session 2 följde fem korta presentationer om aktuell Afrikaforskning vid universitetet av yngre forskare. Bland dem fanns institutionens doktorand Emy Lindberg, som talade om Gåvoekonomin kopplad till fotbollströjor bland ghananska fotbollsspelare som migrerar till Sverige.

Emy Lindberg står vid talarstolen
Doktorand i kulturantropologi Emy Lindberg, tillsammans med professor Sten Hagberg och professor Birgitta Essén.

På eftermiddagen fortsätter evenemanget med ett rundabordssamtal om engagemang i högre utbildning och forskning i/med Afrika och ett Key Note-tal av professor Amanda Hammar, från Köpenhamns universitet, på temat "A Spanner in the Machine/s: Why Critical African Studies Matters (in Sweden and Everywhere)".

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28