Chakad Ojani uttagen till SCAS spetsforskarprogram

2023-06-05

Institutionens postdoc Chakad Ojani är uttagen till det prestigefyllda programmet Pro Futura Scientia för lovande forskare i början av karriären. Under fem år kommer han vidareutveckla sin forskning om relationen mellan rymdinfrastruktur, miljö, och klimatförändringar.

Spetsforskarprogrammet Pro Futura Scientia ges av Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och syftar till att ge begåvade forskare förutsättningar att utvecklas i en stimulerande och stabil miljö.

Chakad Ojani, postdoc vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, är en av fem forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som i år valts ut till programmet. Det innebär fem års fullt finansierad forskning och möjligheten till en fast tjänst på det nominerande universitetet, vilket i Chakads fall är socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.

-Programmet är uppbyggt så att man börjar med ett år på den nominerande institutionen. Sedan följer ett år på SCAS i Uppsala och därpå ett år utomlands vid något samarbetande forskningsinstitut innan man återvänder till den nominerande institutionen för ytterligare två år. Tanken är att man förutom att utveckla sin egen forskning på så sätt också ska få chansen att ta del av interdisciplinära utbyten med andra forskare, både i Sverige och internationellt, säger Chakad.

Chakads ansökan baserades på hans postdoc-projekt om relationen mellan rymdinfrastruktur, miljö, och klimatförändringar, vilket passar in på SCAS bredare forskningsagenda kring globala utmaningar.

-Projektet kommer handla om vad den pågående kommersialiseringen av rymden innebär för den svenska rymdindustrin och vår relation till miljön. Rymdantropologi är ett litet men växande fält som jag blev nyfiken på under arbetet med min doktorsavhandling om dimfångst i Peru. Den handlade delvis om det närliggande antropologiska fältet Anthropology of Atmospheres som gradvis ledde mig in på rymdantropologin. Samtidigt började det komma nyheter om att Sverige skulle bygga ut sin raketuppskjutningsplats för att kunna sända upp satelliter i omloppsbana. Jag tyckte det var ett intressant och aktuellt tema med tanke på de förändringar som den globala rymdindustrin just nu genomgår samt planer på att återvända till månen. Det väcker också frågor utifrån fälten miljöantropologi och infrastruktur. Att studera den samtida utvecklingen är ett sätt att diversifiera vår förståelse av människors relationer till rymden. Idéer om rymden tar olika form beroende på vilka specifika praktiker och kontexter de är förankrade i. I det här projektet är jag i huvudsak nyfiken på den svenska kontexten. 

Chakad ser mest fram emot att få ägna fem år åt forskning han brinner för och att vara med och utveckla ett växande samhällsvetenskapligt fält.

-Det är flera frågor i forskningen som jag ser som viktiga, exempelvis hur människors relationer till rymden idag ofta är kopplade till klimatförändringar och andra aktuella globala utmaningar. Där ser jag Pro Futura Scientia som en plattform för att kunna påverka denna utveckling och samhället i stort. Sedan ser jag även fram emot att bli en del av en forskningsmiljö med toppforskare från andra ämnen och ha intressanta utbyten med dem, säger Chakad.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28