Etnologisk forskning om skolan påverkar samhällsdebatten

2023-06-14

Göran Nygren disputerade i etnologi vid institutionen med en avhandling som visade att elever med höga betyg ofta har högutbildade föräldrar som hjälper dem mycket med skolarbetet. Forskningsresultaten har blivit väldiskuterade i media och offentliga samtal, senast i en debattartikel av förra skolministern Lina Axelsson Kihlblom. 

Läs debattartikeln i Svenska dagbladet här: Svensk skola behöver en ny läroplan, skriver Axelsson Kihlblom med flera | SvD Debatt

Och här finns Görans avhandling i fulltext: Jag vill ha bra betyg : En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (diva-portal.org)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28