Möt samordningsteamet för Uppsala universitets Forum för Afrikastudier

2023-06-20

Forum för Afrikastudier har rekryterat ny personal för att arbeta med det tvärvetenskapliga centrumets viktiga uppdrag. Kajsa Hallberg Adu och Jecinta Okumu är våra nya kollegor som kommer att tillföra energi och kraft till forumets arbete, dvs att engagera högre utbildning och forskning i och tillsammans med Afrika.

På bilden syns också forumets direktör professor Sten Hagberg och projektkoordinator Oulia Makkonen.

Kontaktuppgifter till hela samordningsteamet.

Bild på koordinatorerna för Forum för Afrikastudier omgiven av grönska.
Forum för Afrikastudiers samordningsteam 2023: Jecinta Okumu,
Oulia Makkonen, Kajsa Hallberg Adu och Sten Hagberg.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28