Professor Gösta Arvastson (1943–2023)

2023-08-09

Etnologiprofessor emeritus Gösta Arvastson har avlidit i en ålder av 80 år. Gösta började undervisa vid institutionen år 1989 och blev professor elva år senare. Hans tankar om etnologins plats i universitetsvärlden och samhället under det begynnande 2000-talet bidrog till etnologins utveckling såväl i det lokala sammanhanget som i den nationella forskarmiljön. Gösta var en välformulerad och idérik forskare, kollega och vän, som lämnar ett stort tomrum efter sig, skriver professor Birgitta Meurling i institutionens minnesord. 

Porträttbild av Gösta Arvastson

Professor Gösta Arvastson disputerade 1977 vid Lunds universitet på avhandlingen Skånska prästgårdar och var därefter verksam som forskare och lärare vid universiteten i Lund och Göteborg. År 1989 anställdes han som universitetslektor vid dåvarande Etnologiska institutionen vid Uppsala universitet och 2000 befordrades han till professor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala. Från och med 2004 och fram till sin pensionering innehade han lärostolsprofessuren i ämnet Etnologi, särskilt europeisk vid Uppsala universitet.

Gösta handledde under sin tid som docent och professor ett större antal doktorander fram till disputation parallellt med undervisning och forskning. Hans seminarier och textdiskussioner var inspirerande och hans tankar om etnologins plats i universitetsvärlden och samhället under det begynnande 2000-talet bidrog till etnologins utveckling såväl i det lokala sammanhanget som i den nationella forskarmiljön. Hans forskningsområden innefattade bland annat moderniseringsprocesser, arbetsliv i storindustrier och urbana miljöer. Bland hans publikationer märks Maskinmänniskan. Arbetets förvandlingar i 1900-talets storindustri (1987), Slutet på banan. Kulturmöten i bilarnas århundrade (2004) samt Drömmar om lufthavet. Berättelsen om en kvinnlig flygare på trettiotalet (2012). Han var också redaktör och medredaktör för ett flertal böcker, däribland läromedel.

Under sina år som professor utvecklade Gösta ett samarbete med brittiska sociologer och anordnade flera exkursioner för doktorander och forskare till London. Dessa kontakter resulterade bland annat i boken Det urbana rummet (1999), som han skrev tillsammans med sina doktorander, illustrerade och redigerade. Gösta skapade också Forum för skolan, en livaktig plattform för samarbete mellan skolor i Uppsala kommun och universitetet. Efter sin pensionering fortsatte han sin forskningsverksamhet, knöt kontakter med forskare inom naturvetenskapliga ämnen och så sent som 2022 publicerade han boken Molnspanare. En meteorologisk historia.

Gösta var en välformulerad och idérik forskare, kollega och vän, som lämnar ett stort tomrum efter sig.

Skriven av: Professor Birgitta Meurling.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28