Ana Chiritoiu vann bästa avhandling

2023-08-31

Institutionens postdoc-forskare Ana Chiritoiu har vunnit priset för bästa avhandling vid Central European University där hon doktorerade. Universitetet har också publicerat en längre intervju med Ana om hennes forskning och fältarbete bland romer i Rumänien, som vi varmt rekommenderar för intressant läsning. Stort grattis Ana!

Avhandlingen "Making Virtue out of Necessity in a Southern Romanian Mahala" är en etnografi om ojämlikhet, social ordning, brott och dygd bland en romsk befolkning som kallar sig "tjuvar" ('Rom Čor), i södra Rumänien. I intervjun berättar Ana om sitt 1,5 år långa fältarbete och bland annat om de etiska dilemman hon ställdes inför både som forskare och personligen. 

På Central European University går det att läsa hela intervjun på engelska: Research in the Spotlight | PhD Graduate Anamaria Chiritoiu on: "Making Virtue out of Necessity in a Southern Romanian Mahala" | Central European University (ceu.edu)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28