Göran Nygren får finansiering för skolforskning

2023-11-08

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och och välfärd, har beviljat forskningsmedel för etnologen Göran Nygrens studie om skolsituationen för elever med medfödda rörelsenedsättningar. Projektet kommer genomföras under perioden 2024-2026. Göran Nygren disputerade nyligen vid institutionen med en uppmärksammad avhandnling om föräldrars påverkan på sina barns skolresultat. 

Här finns Görans avhandling i fulltext: Jag vill ha bra betyg : En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (diva-portal.org)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28