Lenore Manderson hedersdoktorsföreläsning

2024-01-11

Lenore Manderson, professor i folkhälsa och medicinsk antropologi vid University of the Witwatersrand i Sydafrika, har blivit utsedd  till hedersdoktor vid Historisk-filosofiska fakulteten på Uppsala universitet. Den 25 januari håller hon sin hedersdoktorsföreläsning "After Covid: Signposts and Moral Imperatives" på Humanistiska teatern. Ingen anmälan krävs. 

Lär mer om föreläsningen och Lenore Manderson i det bifogade informationsbladet eller i kalendariet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28