Sten Hagberg intervjuad av Radio France Internationale

2017-06-12

Lördagen den 10 juni intervjuades Sten Hagberg av franska Radio France Internationale med anledning av studien "Vers une sécurité par le bas".

Inslaget finns att lyssna på i sin helhet på följande sida: http://www.rfi.fr/afrique/20170610-mali-insecurite-rapport-save-the-children-ecoles-fermees-precheurs-radicaux
Den refererade studien kan laddas ner i sin helhet här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1095872/FULLTEXT01.pdf

Nyheter