Tjejloppens blandband

2017-08-27

Så kallade tjejlopp kan fungera som ett andningshål från vardagen, ett tillfälle att umgås med väninnor och ha kul. Samtidigt står själva idrottsprestationen i fokus för många kvinnor – hur går det ihop och vad är utmaningen för framtidens tjejlopp?

För att belysa dessa frågor bjöd RadioScience in Annie Woube och Karin Lindelöf att vara med i pod-serien Sommarforskarna. De är båda etnologer och genusforskare vid Uppsala universitet och delar i programmet med sig av sin forskning kring tjejlopp: http://www.radioscience.se/forskning/56-tjejloppens-blandband/

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-17