Hur ska vi klara de nya epidemierna?

2017-10-11

I dagens Svenska Dagbladet skriver nio forskare, däribland Eren Zink, att risken för världsomfattande infektionsutbrott är mycket stor. Utan bättre nationell och internationell samordning kan läget snabbt bli mycket allvarligt och svårt att kontrollera.

För hundra år sedan skördade spanska sjukan 50 miljoner liv varav 37 000 i Sverige. Sedan dess har forskare väntat på att en ny influensa­stam med samma dödliga utgång ska komma. Det är lätt att tro att dagens välorganise­rade Sverige skulle stå skyddat mot liknande epidemier. Men risken för världsomfattande infektionsutbrott, pandemier, som även drabbar länder med väl utvecklad hälso- och sjukvård, har sannolikt aldrig varit större än i dag, med alla transporter och resor i en allt mer globaliserad värld.

Läs hela artikeln i SvD: https://www.svd.se/hur-ska-vi-klara-de-nya-epidemierna

Nyheter