Kvinnoliv i världskrigens skugga

2018-10-23

Den 11 oktober 2018 höll vi, d.v.s. Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling, seminarium på Svenska institutet i Rom på temat ”Anna och Esther. Två kvinnors livshistorier i de stora krigens skugga”. Detta genushistoriska projekt bedrivs tillsammans med etnologerna Annika Nordström i Göteborg och Marianne Liliequist i Umeå och handlar om fyra kvinnors levnadsöden under 1900-talet.

Våra ”sageskvinnor”, som är födda under decennierna före och efter sekelskiftet 1900, har trots dramatik på det individuella planet inte lämnat några spår i den ”stora” berättelsen eller historieskrivningen, men deras liv, den ”lilla berättelsen”, speglar vad som försiggick i ett makroperspektiv, t.ex. emigration, världskrig, framväxten av ett välfärdssamhälle med ökad jämställdhet, en ny arbetsmarknad för kvinnor, folkpension, barnbidrag, helt nya tekniska förutsättningar o.s.v. I projektet fokuseras hur dessa kvinnor levde sina liv, vilka olika roller de intog och vilka strategier de använde sig av för att hantera dramatiska avbrott i det förväntade livsloppet. Under seminariet diskuterades förutom dessa frågor, även reflexivitet och hur den typ av delvis autoetnografiskt källmaterial som vi har tillgång till bör behandlas, liksom hur vi skall tolka att vissa svåra händelser i kvinnornas liv omgavs med tystnad.

Seminariet var välbesökt och vi fick många värdefulla synpunkter från kolleger från olika humanistiska discipliner samt från andra intresserade deltagare, vilka bland annat kom från Svenska kyrkan i Rom.

Nyheter