Mats Utas befordrad till professor

2019-01-03

Mats Utas befordrades till professor i kulturantropologi den första januari 2019. Utas har en doktorstitel i kulturantropologi från Uppsala Universitet (2003). Efter detta har han varit anställd som forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, men också som lektor vid Fourah Bay College (University of Sierra Leone), och chef för ett forskningsprogram på Försvarshögskolan, tills han 2015 återvände till Institutionen för kulturantropologi och etnologi i Uppsala. Utas huvudsakliga forskningsfokus har varit krig och konflikter; barn, ungdom och generation; samt urban fattigdom. För närvarande jobbar han med två projekt: cirkulär migration i Västafrika och metodologiska och etiska frågor kring användandet av forskningsassistenter i konfliktforskning. Utas är en flitig skribent som publicerat ett stort antal böcker och artiklar hos internationella förlag och tidskrifter. Han är sedan i höstas också prefekt för institutionen.

Nyheter