Reaktioner på coronaviruset

2020-03-27

Mirko Pasquini
Mirko Pasquini

Doktoranden Mirko Pasquini höll tillsammans med docent Claudia Merli ett webbseminarium den 18 mars, då de analyserade hur känslor, rädslor och symboler som producerats i Covid-19-pandemin förändrar sjukvårdssystem och samhällen, på statlig och överstatlig nivå, och fokus låg på norra Italien.

Sammanhanget av underfinansierade och fragmenterade offentliga sjukvårdssystem belystes, men också olika typer av reaktioner på den nuvarande situationen - reaktioner som innehåller allt ifrån skuldbeläggning till humor, något som demonstrerar hur människor försöker göra situationen begriplig.

Det handlar både om reaktioner på viruset självt såväl som på de resulterande åtgärder som olika stater och institutionella aktörer tar till.

- Jag tror inte riktigt det går att separera dessa två saker i den här kontexten, säger Mirko.

Deras syfte är att dra uppmärksamhet till de sociokulturella kontexter i vilket Covid-19-pandemin breder ut sig.

Text: Alexander Öbom

Läs mer om webbseminariet och Mirkos forskning

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-09-27