Sanatorier som sociokulturell arena

2020-06-10

Birgitta Meurling
Birgitta Meurling

I en tid då tuberkulos återvänt p.g.a. antibiotikaresistens och då coronapandemin försatt många länder i karantänliknande situationer finns ett behov av studier över hur man i historisk närtid med kulturella medel psykosocialt hanterat epidemiska sjukdomar. Tbc och den sanatoriekultur som växte fram kring sjukdomen utgör en god utgångspunkt för en sådan analys. Arkitekturen och den fysiska omgivningens roll och gestaltning är också av vitalt intresse i sammanhanget, liksom hur man hanterade den sjukdomsrelaterade isoleringen av de tbc-drabbade. 

För att undersöka detta temaområde har etnologen Birgitta Meurling och konstvetaren Britt-Inger Johansson av Circus tilldelats initialt stöd för utveckling av det tvärgående forskningsprojektet Sanatorier som sociokulturell arena c:a 1890–1945. I projektgruppen ingår också litteraturvetaren och författaren Carina Burman och målet är att i framtiden även utvidga gruppen med en medicinhistoriker och en musikvetare.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-08-09