kritisk etnografi nu som tryckt bok

2020-06-15

kritisk etnografi i tryckt formatSSAG:s online och fritt tillgängliga tidskrift kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology finns nu också tillgänglig i tryckt upplaga.

kritisk etnografi 2018, Vol 1, No 1: "The Public Presence of Anthropology" med artiklar av Didier Fassin, Margaret Lock, Thomas Hylland Eriksen och Ulf Hannerz.

kritisk etnografi 2019, Vol 2, No 1-2: "Comparative Municipal Ethnographies" med artiklar av Sten Hagberg, Hans Antlöv, Charlotta Widmark, Anna Baral, Gabriella Körling, Hassane Moussa Ibrahima, Bintou Koné, Madhura Balasubramaniam, Sonika Gupta, Mari-Elina Ekoluoma, Ulrik Jennische, Gudrun Dahl, Torbjörn Friberg och Jörgen Hellman.
 
Kolla upp tidskriften här: https://kritisketnografi.se/issues/
Köp kritisk etnografi som bok: https://kritisketnografi.bokorder.se/en-US/shop
 
“kritisk etnografi aims to foster responsible scholarship with global scope, local relevance and public engagement”, Chefredaktörer Sten Hagberg and Jörgen Hellman, 2018: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1232317/FULLTEXT02.pdf

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-02