Afrikastudier på engelska våren 2021

2020-10-05

Bild på statyn African Renaissance i Dakar. I bakgrunden stadens myller av hus.
Afrikansk renässansstaty i Dakar, Senegal

Den 15 oktober 2020 är det sista datumet för ansökan till våra kurser i afrikastudier. Från våren 2021 undervisas vår heltidskurs i afrikanska studier på engelska som ett sätt att öppna för fler studenter.

Afrikanistik A 2020/2021 (30 hp)
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom afrikanska studier och dess teoretiska och metodiska utgångspunkter. Kursen erbjuder en introduktion, baserad på humaniora och samhällsvetenskap, och kunskap om afrikanska samhällen och länder, inklusive den afrikanska diasporan. Kursen belyser också afro-svenska relationer, kopplingar och sammanhang. Genom kombinationen av tvärvetenskapliga perspektiv ger kursen verktyg för att analysera komplexa historiska och samtida sammanhang.

Förutom heltidskursen i afrikanska studier kan varje modul läsas som individuella kurser. Du får möjligheten att följa ditt intresse för det afrika ämnet samtidigt som du studerar på heltid någon annanstans.

Afrikansk historia, kultur och samhälle 2020/2021 (7,5 hp)
Afrika på 2000-talet 2020/2021 (7,5 hp)
Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande 2020/2021 (7,5 hp)
Afro-svenska relationer förr och nu 2020/2021 (7,5 hp)

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-02