Hur låter migration? Owe Ronström och Dan Lundberg

2021-02-10

Ny bok! Hur låter migration? Vilken betydelse har musik för migranter - och för dem som redan bor i landet? Hur påverkar musik integration och gemenskapsbyggen?

Sådana frågor diskuteras av en gupp nordiska musiketnologer i boken Sounds of Migration. Ute nu!

Boken Sounds of Migration med bild över ett vägskäl i soluppgångPå senare år syns ett ökat intresse för forskning om musik och migration i de nordiska länderna – i spåren av stora migrationsvågor och en växande politisk diskussion om flyktingar och integration. Många undersökningar handlar om musik som ett kollektiv emblem, en social katalysator och som en enande kraft hos människor i osäkra livssituationer. I april 2019 samlades nordiska musiketnologer i Stockholm för att diskutera på vilket sätt erfarenheter och insikter från tidigare studier kan berika dagens forskning. Denna bok är ett resultat av det mötet.

Boken finns på Adlibris

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28