Symposium med Claudia Merli: Evidence in Virulent Times

2021-03-24

Claudia Merli kommer att vara en av de inbjudna presentatörerna vid symposiet “Evidence in Virulent Times” anordnat av Centrum för medicinsk humaniora vid Uppsala universitet och Institutet för medicinska humaniora vid universitetet i Bonn den 17 maj 2021. 

Claudia MerliMerlis presentation tituleras "Sovereign lexicons: Fragmentary images of a nation in official miscommunication". 

Program och registrering
Zoomlänk ges till registrerade deltagare.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28