NY BOK: Megaprojekt: Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur

2021-04-30

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, SSAG, ger ut en årsbok som heter Ymer. Susann Baez Ullberg är tillsammans med Gabriella Körling (Stockholms universitet) redaktör för årets utgåva som handlar om megaprojekt.

Bokomslag: Titeltext i svart i gul rektangel och ett vattenkraftverk i bakgrundenÖver hela världen uppförs storskalig infrastruktur som aldrig förr. Man bygger vägsystem, hamnar, höghastighetståg, ekonomiska zoner, och telekommunikationssystem bara för att nämna några.

I Ymer 2021 utforskas megaprojekt i olika delar av världen. Författare är kultur- och socialantropologer, kulturgeografer och statsvetare som utifrån sina respektive perspektiv visar att megaprojekt präglas av politik och att maktrelationer är centrala för dess design, tillblivelse och sociala effekter. Kapitlen fördjupar sig i frågor som rör politiskt beslutsfattande, expertis och påverkan på lokala samhällen och problematiserar även antaganden om skala, tid och rum. 

I boken medverkar Susann Baez Ullberg med ett eget kapitel om megaprojekt och tid baserat på fältarbete i Peru. Elisa López som är doktorand vid institutionen skriver ett kapitel baserat på sin doktorsavhandling om stadsomvandlingen i Kiruna. 

Som medlem i SSAG får du Ymer hem i brevlådan. Ymer går också att ladda ner som pdf eller beställa via SSAGs hemsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28