Föräldrastöd avgörande för höga skolresultat

2021-09-09

Göran Nygrens etnologiska avhandling visar hur resursstarka och privilegierade elever gynnas i dagens skolsystem, och hur andra missgynnas. Han har undersökt hur högstadieelever uppnår höga betyg på skolor som också har högre resultat än genomsnittet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28