Elisa Maria Lopez i SVT om sin avhandling kring Kiruna stadsflytt.

2022-01-04

Elisa Maria Lopez disputerade i december med sin avhandling Transforming Kiruna – producing space society and legacies of inequality in the swedish ore fields. Nu uppmärksammas hennes arbete i SVT Nyheter Sámpi.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-08-02