Göran Nygrens avhandling sprids som artikel hos Skolverket

2022-01-04

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Göran Nygrens avhandling Jag vill ha bra betyg: En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker har publicerats som artikel hos Skolverket: Hemmiljön viktig för elevers studiestrategier

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28