Charlotta Widmark i nypublicerad antologi

2022-01-21

Boken, som är redigerad av institutionens Charlotta Widmark tillsammans med Susanne Carlsson och Henrik Widmark, handlar om urbana möten i Rom och letar efter både historiska och samtida Rom. Huvudtemat är "Heritage and Traces", och är uppdelat i tre underteman, nämligen "I. Urban identity and Design, II. Space and History, III. Urban Heritage".

Boken ingår i en trioloi. De tidigare utspelar sig i Istanbul och London: 

Rome Encounters: Heritage, Traces and Contemporaneity in an Urban Context - fulltext i DiVA-portalen.

Istanbul Encounters: Time, Space and Place ín an Urban Context - fulltext i DiVA-portalen.

London encounters: Interdisciplinarity and methodology in an urban context - DiVA-portalen, fulltext saknas.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-05-02