Birgitta Meurling. Bakom masken: Munskyddets meningsmetamorfoser under coronapandemin.

2022-02-18

Birgitta har bidragit med en reflextionstext i ett temanummer om pandemin i tidsskriften Kulturella perspektiv. Texten tar läsaren genom munskyddets vara eller icke vara från medicinska argument till humor.

Bakom masken: Munskyddets meningsmetamorfoser under coronapandemin (Kulturella Perspektiv 2021, vol. 30. Tema: Pandemins konsekvenser, s.  1–3).

Birgitta Meurling

Kulturella Perspektiv är en Svensk etnologisk och expertgranskad tidskrift som publicerar texter inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen.
Tidsskriften har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28