Institutionens framträdanden i media och debatt

Medier och debatt

Forskare och studenter från institutionen deltar regelbundet i massmedier och samhällsdebatt. Nedan hittar du framträdanden fram till år 2020. Tidigare framträdanden hittar du på sidan Medieframträdanden 2012-2018.

Historiens vita fläckar – Storpublik på författarsamtal

2019-11-11

C:a 180 personer hade letat sig till det författarsamtal med Maria Ripenberg som Forum för Afrikastudier och Upsala Nya Tidning anordnade i Ihresalen. Ripenberg berättade om "Historiens vita fläckar", dvs. den okända svenska historien om slavhandel och kolonialism, som hon behandlar i sin nyutkomna bok. Hon berättade också om hur hon arbetat med forskares arbeten, vars publikationer ofta är okända för den bredare allmänheten. Moderator var Sten Hagberg.

Medieframträdanden 2019–2020

Senast uppdaterad: 2023-02-02