Hommage till Owe Ronström

Owe disputerade 1992. Avhandlingen handlade om dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm och diskuterade betydelsen av expressiva former som dans och musik i formandet av migranters liv i det nya landet. Samma år genomförde han en studie om kulturell mångfald på daghem, med fältarbete i norra Botkyrka, varefter Owe anställdes som forskningsledare för programmet Åldrandets kultur, om åldrandets kulturella former och innebörder. Under andra halvan av 1990-talet anställdes han som forskare vid Musikaliska Akademin i det omfattande projektet Musik, Medier, Mångkultur, som publicerades 2000. Under den tiden flyttade Owe också till Visby.

1998 anställdes han som lektor vid den nystartade Högskolan på Gotland, sedermera som docent och 2002 som professor. Vid Högskolan på Gotland satte han igång forsknings- och utbildningsprojektet Kulturarvspolitik, som pågick till en bit in på 2010-talet. Därefter, nu efter samgåendet Uppsala univerisitet och Högskolan på Gotland, som professor vid Uppsala Universitet i projektet Öar och öighet, som introducerat öforskning på svenska i en bok och många artiklar. Bredvid de större projekten har han publicerat en lång rad studier om musik, musiketnologi, kulturpolitik, folkmedicin, folktro, lek, etnologisk och folkloristisk teori och metod m.m.

Owe gick i pension under 2021 och det som nu står för dörren är en antologi om hållbara besök; artiklar om kulturella representationer i turistbroschyrer; Carl Jularbo som modernist; öar och den mytiska geografin; regionala musikliv i Sverige under 1800-talet. Sen får vi se, säger Owe. Vi som känner honom vet att han kommer ha svårt att sluta. Vi på institutionen kan vittna om hur framgångsrik Owe varit, vilken otroligt flexibel och spännande tänkare han är. Men Owe är inte bara akademiker, han är också en fantastiskt duktig musiker, som spelat i en massa olika band och så är han också riksspeleman.

Owe lär inte sluta imponera på oss och med hans energi kommer ni stöta på nya initiativ och upptåg lite här och lite där. Vi på institutionen kommer sakna hans deltagande i det officiella och tunga arbetet, men vi välkomnar hans deltagande i allt annat!

Senast uppdaterad: 2023-02-02