Institutionsstyrelse

Ordförande, prefekt

Mats Utas

Lärare

Ledamöter


 

Camilla Asplund Ingemark
Susann Baez Ullberg
Sverker Finnström
Oscar Pripp
Sten Hagberg

Suppleanter

Ana Chiritoiu
Carina Johansson

TA-personal

Ledamot

Mats Hyvönen

Suppleant

Emma Granholm Arias
Angelika Holm

Studerande

Ledamöter
 

Anastasia Ulturgasheva (forskarutbildning)
Amanda Palacios (avancerad nivå)
Vilma Nolervik (grundnivå)

Suppleanter

Vakant

Senast uppdaterad: 2023-08-30