Prefekt och studierektorer

Prefekt

Mats Utas, FD
Professor i kulturantropologi 

Stf prefekt

Oscar Pripp, FD
Universitetslektor/docent i etnologi

Studierektor, forskarutbildning

Sverker Finnström

Sverker Finnström, FD
Universitetslektor/docent i kulturantropologi

Studierektor, avancerad nivå

Claudia Merli, FD
Universitetslektor/docent i kulturantropologi

Studierektor, grundnivå

Oscar Pripp, FD
Universitetslektor/docent i etnologi

Samverkan, ombud o.s.v.
Samverkan Mats Utas
Lika villkors-
ombud
Mats Utas
Miljöombud Birgitta Meurling
Skyddsombud Claudia Merli
Brandskydds-ombud Susann Baez Ulberg
Webbredaktör webbadm@antro.uu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-04