Prefekt och studierektorer

Prefekt

Mats Utas, fil. dr
Professor i kulturantropologi 

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 16-17
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2031

Stf prefekt

Camilla Asplund Ingemark, fil. dr
Universitetslektor/docent i etnologi

Studierektor forskarutbildning

Sverker Finnström

Sverker Finnström, fil. dr
Universitetslektor/docent i kulturantropologi

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Fredagar kl 13-14
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2047

Studierektor avancerad nivå

Charlotta Widmark, fil. dr
Universitetslektor i kulturantropologi

Mötestid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2027

Studierektor grundnivå

Oscar Pripp, fil. dr
Universitetslektor/docent i etnologi

Mötestid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2030

Samverkan, ombud o.s.v.
Samverkan Mats Utas
Lika villkors-
ombud
Mats Utas
Miljöombud Birgitta Meurling
Skyddsombud Claudia Merli
Brandskydds-ombud Susann Baez Ulberg
Webbredaktör Angelika Holm

Kursadministration och enklare studievägledning

Angelika Holm

Angelika Holm

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 15-16
Rum Eng/3-2035

Vid behov kan vi boka ett Zoom-möte eller ett längre möte på mitt rum. Du kan också börja med att maila din fråga så tar vi den därifrån; kursadm@antro.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-04-12