Prefekt och studierektorer

Prefekt

Mats Utas

Mötestid efter överenskommelse.
Rum Eng/3-2031, campus Engelska parken, Uppsala

Stf prefekt

Camilla Asplund Ingemark

Mötestid efter överenskommelse.
campus Gotland, Visby

Studierektor avancerad nivå och för forskarutbildning

Charlotta Widmark

Drop in-tid på Zoom måndagar kl. 15:30–16:30.
Zoom-adress: https://uu-se.zoom.us/my/charlotta.widmark

Du kan också besöka mig på mitt rum Eng/3–2027, campus Engelska parken i Uppsala, efter masterseminarierna.

Studierektor grundnivå

Susann Baez Ullberg

Mötestid efter överenskommelse.
Rum Eng/3-2037, campus Engelska parken, Uppsala

Ombud och webbredaktör
Brandskydds-ombud Susann Baez Ulberg
Lika villkors-ombud Camilla Asplund Ingemark

Skyddsombud för arbetsmijö

Claudia Merli
Webbredaktör webbadm@antro.uu.se

Kursadministration och enklare studievägledning

Angelika Holm

Angelika Holm

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 15-16
Rum Eng/3-2035, campus Engelska parken, Uppsala

Du kan också börja med att maila din fråga; kursadm@antro.uu.se. Vid behov kan vi träffas i ett Zoom-möte.

Senast uppdaterad: 2023-09-18