Prefekt och studierektorer

Prefekt

Mats Utas, fil. dr
Professor i kulturantropologi 

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 16-17
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2031

Stf prefekt

Camilla Asplund Ingemark, fil. dr
Universitetslektor/docent i etnologi

Studierektor avancerad nivå och för forskarutbildning

Charlotta Widmark, fil. dr
Universitetslektor i kulturantropologi

Mötestid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2027

Studierektor grundnivå

Oscar Pripp, fil. dr
Universitetslektor/docent i etnologi

Mötestid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2030

Ombud och webbredaktör
Brandskydds-ombud Susann Baez Ulberg
Lika villkors-ombud Camilla Asplund Ingemark

Skyddsombud för arbetsmijö

Claudia Merli
Webbredaktör webbadm@antro.uu.se

Kursadministration och enklare studievägledning

Angelika Holm

Angelika Holm

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 15-16
Rum Eng/3-2035

Vid behov kan vi boka ett Zoom-möte eller ett längre möte på mitt rum. Du kan också börja med att maila din fråga så tar vi den därifrån; kursadm@antro.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-30