Prefekt och studierektorer

Prefekt

Mats Utas, fil. dr
Professor i kulturantropologi 

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 16-17
Annan tid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2031

Stf prefekt

Camilla Asplund Ingemark, fil. dr
Universitetslektor/docent i etnologi

Studierektor avancerad nivå och för forskarutbildning

Charlotta Widmark, fil. dr
Universitetslektor i kulturantropologi

Mötestid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2027

Studierektor grundnivå

Oscar Pripp, fil. dr
Universitetslektor/docent i etnologi

Mötestid efter överenskommelse
Rum Eng/3-2030

Samverkan, ombud o.s.v.
Samverkan Mats Utas
Lika villkorsombud Mats Utas
Miljöombud Birgitta Meurling
Skyddsombud Claudia Merli
Brandskyddsombud Susann Baez Ulberg
Webbredaktör Angelika Holm

Kursadministration och enklare studievägledning

Angelika Holm

Angelika Holm

Drop in-tid:
Måndagar kl 13-14
Onsdagar kl 15-16
Rum Eng/3-2035

Vid behov kan vi boka ett Zoom-möte eller ett längre möte på mitt rum. Du kan också börja med att maila din fråga så tar vi den därifrån; kursadm@antro.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-06-30