Lika villkor

På Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs arbetet för lika villkor av anställda och studenter. Om du vill uppmärksamma oss på brister kring likabehandling, kränkning och diskriminering vänder du dig till institutionens likavillkorsgrupp.

Är du som student hos oss intresserad av att engagera dig i arbetet är du välkommen att kontakta lika villkorsgruppen. 

Lika villkorsgruppen

Camilla Asplund Ingemark, lika villkorsombud och sammankallande
 

Senast uppdaterad: 2023-08-30