Lika villkor

På Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs arbetet för lika villkor av anställda och studenter. Om du vill uppmärksamma oss på brister kring likabehandling, kränkning och diskriminering vänder du dig till institutionens likavillkorsgrupp.

Är du som student hos oss intresserad av att engagera dig i arbetet är du välkommen att kontakta likavillkorsgruppen. 

Likavillkorsgruppen

Camilla Asplund Ingemark, likavillkorsombud och sammankallande
Martin Edström, studentrepresentant  

Arbetet med lika villkorsfrågor vid Uppsala universitet
Arbetet med kränkande behandling vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-04-08