Miljöarbete på institutionen för kulturantropologi och etnologi

Hittills har miljöarbetet på Institutionen för kulturantropologi och etnologi omfattat:

  • Resor till jobbet: Vi har konstaterat att de flesta numera cyklar eller åker kommunalt till jobbet, vilket gjort den punkten enkel. Det är bara i undantagsfall som någon tar bilen.
  • Resor mellan våra två campus: Är ett problem, men vi minimerar våra resor genom att ha de flesta möten per videokonferens. 
  • Resor utanför Uppsala (men inrikes): Här har vi en policy om att vi åker tåg till Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, osv. Behövs taxi anlitar vi miljötaxi. (Dessa finns numera med i UUs avtal). 
  • Resor utanför Sverige: Detta är institutionens akilleshäl. Vi flyger alldeles för mycket. De flesta resor är dock nödvändiga, men vi skulle behöva jobba med t.ex. videokonferenser, föreläsningar via videolänk, osv.
  • Representation: Vi har i styrelsen tagit beslut om att institutionen skall ha endast köttfri representation (och undvika all rödlistad fisk). För det mesta innebär det att vi äter vegetariskt - vilket de facto och symboliskt minskar våra ekologiska fotavtryck.
  • Vi har en minimal plastkonsumtion med återvinning av t.ex. plastfickor.
  • Vi sopsorterar allt vårt avfall i köket.

Framtida mål: Vi har dock ännu inga tjänstecyklar, vi har inga lånekort på UL eller SL och vi har ännu inte börjat räkna ut miljörelaterade utsläpp i samband med resor. Vi har en del forskning om miljörelaterade problem och ett par kurser i hållbara miljöer, men kanske skulle vi få det att sippra ner mera i undervisningen, redan på grundutbildningen.

Senast uppdaterad: 2023-01-30