Utbildningsråd

Institutionens utbildningråd består av studierektorer och representanter från alla våra kurser. Rådet träffas en eller två gånger under en termin. Tillsammans pratar rådet om åsikter, önskemål och erfarenheter från studenterna.

Alla kurser ska ha en representant - det är obligatoriskt - eftersom det är det bästa sättet att kommunicera och åstadkomma förändring.

Studenter söker en plats, inför varje läsår, som studentrepresentant till institutionens utbildningsråd via Uppsala studentkår.

Utbildningsrådet på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Studierektor på grundnivå, Oscar Pripp

Studierektor på avancerad nivå, Charlotta Widmark

1 ordinarie Afrikanistik A

1 ordinarie Etnologi A

1 ordinarie Etnologi B

1 ordinarie Etnologi C

1 ordinarie Kulturantropologi A

1 ordinarie Kulturantropologi B

1 ordinarie Kulturantropologi C

1 ordinarie Masterprogrammet i Etnologi

1 ordinarie Masterprogrammet i Kulturantropologi

Senast uppdaterad: 2023-02-02