Utbildningsråd

Institutionens utbildningråd består av studierektorer och representanter från alla våra kurser. Rådet träffas en eller två gånger under en termin. Tillsammans pratar rådet om åsikter, önskemål och erfarenheter från studenterna.

Alla kurser ska ha en representant - det är obligatoriskt - eftersom det är det bästa sättet att kommunicera och åstadkomma förändring.

Studenter söker en plats, inför varje läsår, som studentrepresentant till institutionens utbildningsråd via Uppsala studentkår.

Utbildningsrådet på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Studierektor på grundnivå, Susann Baez Ullberg

Studierektor på avancerad nivå, Charlotta Widmark

1 student från Afrikanistik A

1 student från Etnologi A

1 student från Etnologi B

1 student från Etnologi C

1 student från Kulturantropologi A

1 student från Kulturantropologi B

1 student från Kulturantropologi C

1 student från Masterprogrammet i Etnologi

1 student från Masterprogrammet i Kulturantropologi

Senast uppdaterad: 2024-02-28