Journals

kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology is a scientific peer-reviewed journal owned, run and published by the Swedish Society for Anthropology and Geography (SSAG). Editors-in-Chief: Professor Sten Hagberg, Uppsala University, and Associate Professor Jörgen Hellman, University of Gothenburg.

Nätverket är en tidskrift för samtal om tolkande metoder, kritisk kulturanalys, metodologiska frågor och praktiska erfarenheter av etnografi och fältarbete. På Nätverkets agenda står en forskning som förenar klass, kön, etnicitet med politik och globala frågor. En viktig uppgift är samverkan med samhället utanför universiteten för att återaktivera föreningen mellan kulturforskning och det demokratiska samhällsbygget. Redaktörer: Professor Ella Johansson, professor Birgitta Meurling och docent Oscar Pripp.

Last modified: 2022-12-28