Samverkan i skattebetalarnas tjänst

Samverkan med omgivande samhället är ålagt universitetet jämte att forska och undervisa. Eftersom mycket av vår verksamhet är statligt finansierad är det vår skyldighet att återkoppla till skattebetalarna kring vad vi gör och varför det är viktigt. Institutionen har en lång tradition av att göra detta, särskilt på etnologisidan. Många etnologer har en folkbildande ambition och forskar kring ämnen som handlar om ”vanliga människors” vardagsliv i Sverige. Det leder till att forskningen på många sätt både intresserar och är begriplig för allmänheten.

Institutionens forskning kan bidra med viktiga perspektiv kring social och kulturell hållbarhet och hur människor kan förstå varandra och samexistera trots olikheter. Genom den etnografiska metoden och erfarenheter av fältarbete har institutionens forskare vana och intresse av att träffa folk. Samverkan med samhället utanför akademin kan även ge värdefulla insikter kring forskningen.  

Många etnologer jobbar på museer och arkiv, där samverkan med allmänheten är ett centralt uppdrag. Att en del etnologer har regionala specialiteter öppnar upp för samarbeten med hembygdsföreningar. Kring etnologin på Campus Gotland finns lång erfarenhet av samverkan. Institutionens etnologer Carina Johansson och Ulf Palmenfelt har suttit i det kulturhistoriska Gotlands museums styrelse. Det har även arrangerats etnografiska fotoutställningar tillsammans med Konstmuseet på Gotland, Landsarkivet i Visby och på Almedalsbiblioteket. Under våren 2023 arrangeras ett panelsamtal på Folkets bio i Visby om turismens påverkan på Visby, där doktorand Grubet Peker och professor emeritus Owe Ronström medverkar.

Även i Uppsala är etnologer aktiva samverkare. Oscar Pripp, som också är ledamot i Etikprövningsmyndigheten, samverkar med landets museer för att utveckla rutiner för etiska frågor i samband med dokumentation och forskning. Professor Birgitta Meurling bidrar med kulturhistoriska texter till Kulturnatten 2023 och nyöppningen av museet Gustavianum år 2024. Institutionens forskare anlitas också flitigt för föredrag, bland annat av Almedalsveckan, Svenska kyrkan, Rotary och Humanistiska förbundet, för att nämna några.

I en universitetsstad som Uppsala finns det alltid efterfrågan kring samarbeten med studieförbund, Senioruniversitetet och andra folkbildningsinitiativ. Vi når gärna även en yngre publik genom föredrag i skolor. Professor emeritus Gösta Arvastson drev tidigare samverkansprojektet Forum för skolan tillsammans med Uppsala kommun, som arrangerade seminarieserier i grundskolan.

Även Oscar Pripp är engagerad i skolvärlden, bland annat genom att arbeta med skolorganisationer och utbilda ledare och personal i mångfaldsfrågor. Han är också verksam som föreläsare och utbildare i samverkan med regionerna i Sverige inom vård- och kultursektorn.  

Media hör regelbundet av sig för att grunda nyhetsrapporteringen i aktuell forskning. Det kan handla om allt ifrån politiska och kulturella händelser, till frågor kring traditioners uppkomst och betydelser. Vår forskning är särskilt stark inom öar, kulturarv, turism, musik, etnicitet, jämlikhet och prästerlig kultur.

För frågor kring samverkan, kontakta gärna professor i etnologi Birgitta Meurling.

Camilla Ingemark Asplund står vid en stor projektor duk framför publik som sitter vid bord med levande ljus på.
Etnologen Camilla Ingemark Asplund föreläser för Gotlands humanistiska förbund.
Senast uppdaterad: 2023-05-03