Avtackning av våra studenter

Torsdagen den 2 juni genomförde studenterna på Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi (KuSE) sina projektredovisningar. Studenterna, som läste sin sista termin hos oss, visade hur de på olika sätt har omvandlat sina kunskaper i antropologi och etnologi till produkter som når utanför det akademiska rummet. De projekt som presenterades omfattade allt från poddar och populärvetenskapliga artiklar till föreläsningar och konstutställningar. 

Dagen avslutades med avtackning av våra programstudenter – även på masterprogrammet – med tårta, kaffe och cider att skåla i.

Carina Green talar.

Studenterna tillsammans med Paul Agnidakis och Carina Green