Program

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi kan du välja mellan två inriktningar av det svenska programmet Masterprogram i humaniora, ett med inriktning mot etnologi och ett med inriktning mot kulturantropologi. Välj inriktning i listan nedan.

Institutionen erbjuder också ett internationellt program: International Master Programme in Cultural Anthropology.

Senast uppdaterad: 2023-03-08